چاشنی ترشی

چاشنی ترشی

چاشنی ترشی فیانی

چاشنی ترشی فیانی ترکیبی از ادویه های تند و خوشمزه بهمراه سیاه دانه که دارای خواص فراوانی است، چاشنی ترشی فیانی  را تشکیل داده است.برای تهیه ترشی و طعم دار نمودن آن از چاشنی ترشی فیانی  استفاده نموده و از طعم خوب ترشی آماده شده لذت ببرید.

فیانی طعم زندگی

قالب ووکامرس