چاشنی قیمه

چاشنی قیمه

چاشنی قیمه فیانی

چاشنی قیمه فیانی از سبزی ها و ادویه های خوش طعم و رنگی استفاده نموده است تا تداعی کننده طعم خوش خورشت قیمه قدیم و مخصولا مجلسی برای مصرف کننده باشد، چاشنی قیمه فیانی را میتوان بدون استفاده از هرگونه سبزی و ادویه دیگر حتی نمک در خورشت قیمه اضافه نمود و بهتر است این کار در نیم ساعت آخر آشپزی انجام داد و کم کم چاشنی قیمه فیانی را به آن اضافه و چشیده شود تا اندازه دلخواه بدست بیاید.

فیانی طعم زندگی

قالب ووکامرس