چاشنی مکزیکی

چاشنی مکزیکی

چاشنی مکزیکی فیانی

چاشنی مکزیکی فیانی از ادویه ها و سبزی های خوش طعم و رنگی که غذاهای مکزیکی طعم خوشی می بخشد استفاده گردید،چاشنی مکزیکی فیانی نسبت به ذائقه مصرف کننده دامنه مصرف وسیعی در غذاهای فست فودی و رستورانی دارد

فیانی طعم زندگی

قالب ووکامرس