چاشنی چیلی آتشین

چاشنی چیلی آتشین

چاشنی چیلی آتشین فیانی

در ترکیب این چاشنی خوش طعم و تند از عصاره فلفل قرمز کمک گرفته شده که فقط مصرف کننده گان خاص خود را دارد که ذائقه بسیار تند دارند، البته مصرف کم چاشنی چیلی آتشین فیانی برای عموم قابل تحمل می باشد

فیانی طعم زندگی

قالب ووکامرس